mikrokarta a tak wiele korzyści
dla dziecka!

I to dosłownie!
Bo otwierając konto z kartą
dla swojego dziecka,
odbierzesz praktyczny
Megazegarek!

Promocja „Konto z MEGAZEGARKIEM” organizowana jest dla klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Hagen Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 400 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.05.2022 r.

Zgodnie z Regulaminem zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w promocji

Megazegarek

to wygoda dla Ciebie i Twojego dziecka! Dzięki niemu:


ikona rejestracji w promocji
  • dziecko może płacić zbliżeniowo mikrokartą umieszczoną w zegarku (to bezpieczne – zegarek trudniej zgubić, a Ty możesz ustawić dzienny limit płatności),
  • masz wiedzę o aktualnej lokalizacji dziecka, dzięki precyzyjnym źródłom, takim jak GPS, GSM, Wi-Fi,
  • dziecko w każdej chwili może wezwać pomoc – wystarczy, że wciśnie przycisk SOS,
  • możesz ustawić na nim strefy, dzięki którym dowiesz się, że dziecko wychodzi ze szkoły i wraca do domu,
  • jesteś w stałym kontakcie telefonicznym z dzieckiem.

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach


ikona rejestracji w promocji

Otwórz konto1

złóż wniosek o otwarcie Konta Karty Samodzielniaka wraz z wnioskiem o wydanie Mikrokarty Samodzielniaka w okresie
od 9 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r.
w oddziale Banku

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji2

wypełnij w tym celu formularz rejestracyjny. Zrób to do 31 maja 2022 r.


Pamiętaj, aby wziąć udział w Promocji, należy w trakcie składania ww. wniosku złożyć oświadczenie o chęci udziału w promocji. Oświadczenie zawarte jest w treści właściwej umowy.

Zegarek otrzymasz na zawsze, a z usługi „Gdzie jest dziecko” korzystasz bezpłatnie przez 12 miesięcy pod warunkiem posiadania Konta Karty Samodzielniaka wraz z Mikrokartą Samodzielniaka.

Informację o nagrodzie wyślemy Ci po podpisaniu umowy w ciągu 18 dni pod warunkiem, że zarejestrujesz się w Promocji tego samego dnia, w którym podpiszesz dokument o otwarcie Konta Karty Samodzielniaka wraz z Mikrokartą Samodzielniaka dla Twojego Dziecka.


1Konto Karty Samodzielniaka to indywidualny rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w Banku, o którym mowa w OWU, , otwierany i prowadzony przez Bank na podstawie Umowy Ramowej, na zasadach określonych w OWU (przesłanki otwarcia Konta Karty Samodzielniaka określa § 5a OWU). Do jednego Konta Karty Samodzielniaka Bank może wydać maksymalnie jedną Mikrokartę Samodzielniaka dla jednej osoby małoletniej, której przedstawicielem ustawowym jest posiadacz tego konta. Jeden Uczestnik moż mieć maksymalnie pięć Kont Karty Samodzielniaka wraz z kartą płatniczą debetową o nazwie „Mikrokarta Samodzielniaka”(oznaczoną marką Mastercard) wydawaną przez Bank (na wniosek Uczestnika) do Konta Karty Samodzielniaka osobie małoletniej, która ukończyła 7 lat, a nie ukończyła 13 lat i której Uczestnik jest przedstawicielem ustawowym.

Sprawdź Regulamin


2 Rejestracji w promocji „Konto z MEGAZEGARKIEM” można dokonać od dnia 09.03.2022 r. do osiągnięcia 400 rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 31.05.2022 r.

Sprawdź Regulamin


Uczestnikiem Promocji „Konto z MEGAZEGARKIEM” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która jest posiadaczem indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A

Mikrokarta Samodzielniaka

- szkoła bankowości dla Twojego dziecka!

zdjecie_karty


1 zł

za obsługę Karty *

0 zł

za wypłaty gotówki Kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce


Więcej o Mikrokarcie Samodzielniaka dowiedz się tutaj


*Zgodnie z aktualną taryfą, opłata za obsługę karty debetowej (miesięcznie) dla Mikrokarty Samodzielnika wynosi 1 zł

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie zegarek.kontosamodzielniaka.pl i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Konto z MEGAZEGARKIEM”. W tym złożenie wniosku o otwarcie Konta Karty Samodzielniaka wraz wnioskiem o wydanie Mikrokarty Samodzielniaka w okresie od 9 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r. w Oddziale Banku oraz podpisanie oświadczenia dla potrzeb ewidencyjnych Banku o poniższej treści: „Niniejszym deklaruję chęć udziału w promocji „Konto z MEGAZEGARKIEM” organizowanej przez Hagen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Napisz do Organizatora Promocji „Konto z MEGAZEGARKIEM”: kontakt@kontosamodzielniaka.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

W Banku można otworzyć maksymalnie 7 Kont karty Samodzielniaka, ale w ramach Promocji można dokonać maksymalnie 5-ciu Rejestracji oraz otrzymać maksymalnie 5 Nagród. Nagrody zostaną wydane pod warunkiem otwarcia Konta Karty Samodzielniaka, spełnienia warunków promocji i zarejestrowania w niej zgodnie z § 1 ust. 4 pkt. 10 Regulaminu Promocji.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń:

22 299 11 50
Infolinia Promocji „Konto z MEGAZEGARKIEM” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Organizatorem promocji „Konto z MEGAZEGARKIEM” jest Hagen Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@kontosamodzielniaka.pl. Informacje o promocji „Konto z MEGAZEGARKIEM”, w tym jej Regulamin, dostępne są na stronie zegarek.kontosamodzielniaka.pl, której administratorem jest Hagen Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Konto z MEGAZEGARKIEM” trwa do osiągnięcia 400 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.05.2022 r.

Otrzymanie Nagrody o wartości 333,34 zł w ramach promocji „Konto z MEGAZEGARKIEM” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków Promocji:
I. dokonanie rejestracji w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie zegarek.kontosamodzielniaka.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, a na końcu wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”, w okresie od dnia 09.03.2022 r. do osiągnięcia liczby 400 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.05.2022 r.;
II. bycie stroną Umowy Ramowej w ramach której jest prowadzone przez Bank na rzecz Uczestnika Konto Osobiste;
III. w terminie od dnia 09.03.2022 r. do 31.05.2022 r. złożenie wniosku o otwarcie Konta Karty Samodzielniaka wraz z wydaniem przez Bank Mikrokarty Samodzielniaka do Konta Karty Samodzielniaka lub wniosku o wydanie Mikrokarty Samodzelniaka do Konta Karty Samodzielniaka w Oddziale Banku;
IV. zawarcie umowy dotyczącej otwarcia przez Bank na rzecz Uczestnika Konta Karty Samodzielniaka wraz z wydaniem Mikrokarty Samodzielniaka przez Bank lub umowy o wydanie Mikrokarty Samodzielniaka do Konta Karty Samodzielniaka przez Bank oraz – dla potrzeb ewidencyjnych Banku - zadeklarowanie udziału w Promocji poprzez złożenie na ww. umowie oświadczenia o treści: „Niniejszym deklaruję chęć udziału w promocji „Konto z MEGAZEGARKIEM” organizowanej przez Hagen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;
V. podanie w Formularzu rejestracyjnym takich samych danych jak podczas składania ww. wniosku w zakresie niezbędnym do Rejestracji w Promocji;
VI. nieodstąpienie od ww. umowy (w ramach Promocji) w ciągu kolejnych 14 dni od dnia jej zawarcia;
W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna - konsument, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest posiadaczem indywidualnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w złotych w Banku prowadzonego na podstawie Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.518.782 zł w całości wpłacony).

Konto Karty Samodzielniaka z Mikrokartą Samodzielniaka, o którym mowa w Regulaminie promocji „Konto z MEGAZEGARKIEM” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).
Zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku Taryfą Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych, opłata za obsługę Karty (miesięcznie) wynosi obecnie 1 zł.

104

Weź udział w promocji!